1. Mary Baker Eddy para James C. Howard, 1880, L08647, https://mbepapers.org/?load=L08647.
 2. Programa de estudo da Faculdade de Metafísica de Massachusetts, 1884, 000000000012, https://mbepapers.org/?load=000000000012.
 3. Pearl D. Hoyt para Mary Baker Eddy, 28 de setembro de 1883, IC679B.76.045, https://mbepapers.org/?load=679B.76.045.
 4. Mary Baker Eddy para Pearl D. Hoyt, 7 de outubro de 1883, L15520, https://mbepapers.org/?load=L15520.
 5. Pearl D. Hoyt para Mary Baker Eddy, 11 de outubro de 1883, IC679B.76.046, https://mbepapers.org/?load=679B.76.04.
 6. Mary Baker Eddy para Pearl D. Hoyt, 17 de outubro de 1883, L15521, https://mbepapers.org/?load=L15521.
 7. Sarah E. Heywood para Mary Baker Eddy, 6 de outubro de 1883, IC549.58.001, https://mbepapers.org/?load=549.58.001.
 8. Mary Baker Eddy para Sarah E. Heywood, 11 de outubro de 1883, L07822, https://mbepapers.org/?load=L07822.
 9. Mrs. C. Bond para Mary Baker Eddy, 19 de outubro de 1884, IC649A.67.017, https://mbepapers.org/?load=649A.67.017.
 10. Mattie Williams para Mary Baker Eddy, 18 de março de 1884, IC589.60.008, https://mbepapers.org/?load=589.60.008.
 11. Bradford Sherman e Roger Sherman para Mary Baker Eddy, 16 de abril de 1884, IC321.44.020, https://mbepapers.org/?load=321.44.020.
 12. M. Bettie Bell para Mary Baker Eddy, 6 de dezembro de 1885, IC020A.09.005, https://mbepapers.org/?load=020A.09.005.
 13. Mary Baker Eddy para M. Bettie Bell, 14 de dezembro de 1885, L09898, https://mbepapers.org/?load=L09898.
 14. Mary Baker Eddy para Emily F. Seal, 16 de junho de 1885, L14305, https://mbepapers.org/?load=L14305.