1. M. Bettie Bell para Mary Baker Eddy, 9 de setembro de 1885, https://mbepapers.org/?load=020A.09.004.
  2. M. Bettie Bell para Mary Baker Eddy, 6 de dezembro de 1885, https://mbepapers.org/?load=020A.09.005.
  3. Mary Baker Eddy para M. Bettie Bell, 14 de dezembro de 1885, https://mbepapers.org/?load=L09898.
  4. M. Bettie Bell para Mary Baker Eddy, 31 de dezembro de 1885, https://mbepapers.org/?load=020A.09.006.